Vik skule og barnehage
born rundt ei skål med vatn med ting oppi

 

Kva flyt, og kva søkk?

Første utgåve av Kontakten er no send med elevane heim. Der finn du info om litt av kvart nyttig for dette skuleåret.

Her er og eit klipp frå opplæringslova om fritak frå akitvitetar mm., KRLE, målformer, permisjon frå opplæringa, og rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring.

Her er ordensreglementet (PDF, 210 kB) for skulane i Vindafjord og for Vik skule (punkt 8.)

For skuleåret 2016-2017 blir det ein del endringar i skuledagen for elevane i 3.-7. klasse.

Etter innføring av 5-dagar skuleveke  har 3. og 4. klasse hatt 5.-7. klasse sin plan og gått heil fredag i skuleåra 14/15 og 15/16. Desse klassane hadde berre hatt 23 undervisningstimar i veka i 1. og 2. klasse og me måtte difor gjere dette for at dei skulle få nok undervisning i skuleløpet sitt. Me har nå tatt igjen det me skal og frå skuleåret 2016-2017 kjem 1.-4. klasse til å ha 25 undervisningstimar i veka. Dei vil då slutte kl. 12.00 på fredagen.

 

For 5.-7. klasse er det frå skuleåret 16/17 innført ein ekstra naturfagstime. Me legge ut denne med 20 min. ekstra på 5.-7. trinn på onsdagen. 5.-7. trinn har også fysisk aktivitet på onsdagen. I ein del av denne tida har 1.-4. klasse eit ekstra langt friminutt midt på dagen, men samla får 5.-7. klasse 30 min. lenger skuledag på onsdagen.

 

Bussen går kl 12.45 på onsdag.  Elevane i 1.-4. klasse som må vente på buss får gratis SFO denne halvtimen.

På fredagen kjem det til å gå buss både kl. 12.00 og kl. 13.45.

 

 

Me var på tur til Ølensvåg og Kvame for å sjå på lam denne våren. Dyr er alltid lika kjekt 

  

 

Dei yngste borna på tur til lavvoen. Spanande med maurtua på vegen. 

 Me traff mange kjekke dyr denne dagen på tur. Hadde med tomatsuppe og brød.

 

Karneval i barnehagen med tog gjennom klasseromma, dans, katta i sekken, eventyr, pølser i brød og gele.

Ein dag med futt og fart og mykje moro! 

Reinsdyrskinn på golvet med samiske ting oppå. Luer, vesker, skallar, votter, lysestake av horn.

 

 

 
 

 Fredag 5.februar markerte me Samane sin dag i barnehagen.

Berit Skartland var hjå oss og fortalte om samane.

Ho hadde med seg mange ting som me fekk sjå og prøva.

Til middag hadde me joikakaker, potet og grønnsaker.

Den veka las me frå bøker som inneheld dette tema.

Vik skule Skiparkering

No har me hatt nokre flotte dagar med kulde og nok snø til borna kan bruke ski og akebrett.

Då har Vik skule vore snar med å leggje om på vekeplanane og har lagt opp til skitimar fleire dagar på rad. Gode naboar og gardbrukarar lar oss få bruke jordene og bakkane deira til skileik og aking.

Farga iskuler

 

 

 

Barnehagen i Vikebygd har laga flotte islykter med kongler og anna inni. Og iskuler med farge i.

Spanande og fint! 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30