Vik skule og barnehage

Føresette kan logge seg inn på skole.visma.com/vindafjord for å sjå halvårsvurderingane til borna sine. Det blir ikkje sendt ut på anna måte. Kontakt skulen og de treng hjelp til å logge inn el.l.

 

Skulen startar att måndag 19. august kl 08:45.

Skuleskyssen går frå Trovågvegen kl. 07:45 og frå Tindeland kl. 07:40.

Bestilling av skulemjølk gjer de her: www.skolelyst.no

og skulefrukt her www.skolefrukt.no

I Kontakten nr 4 2018-2019 (PDF, 583 kB) står meir om skuledagane og kven som er i personalet neste skuleår.

 

 

I februar var Friluftsrådet med oss i 2 dagar og hadde mange ulike aktivitetar som hadde med samisk liv og kultur å gjere.  Då var me oppe ved trelavvoen vår, der Friluftsrådet hadde sett opp ein stor teltlavvo. Me kokte bidos, ein samisk festrett av reinkjøt, buljong og grønsaker,  kasta med lasso og meir.

Luciatog til skulen

 

Det er desember og advent, borna på skulen og i barnehagen er i full gong med aktivitetar som har med jul å gjere.

Skulen sin juletrefest finn stad tysdag 18.12. klokka 18:00 - 20:30 på Bygdahuset.

Hugs å levere påmelding! Lappen finn de i Kontakten nr 2 (PDF, 609 kB).

Skuleborna må stå klare på scenen presis klokka 18:00, så møt opp i god tid.

Born hand i hand på skogsveg.

Nytt skuleår er no komen godt i gong. Spende 1.klassingar har alt byrja å lære bokstavar og tal.

Tysdag 28. august skal heile skulen på fjelltur. 1.-4. klasse skal gå Eikås - Vikestølen - skulen. Medan 5.-7. klasse skal gå Eikås - Bakkafossen, og går då Arquebusløypa med Jon Olav Velde som forteljar. Føresette er velkomne til å vera med. Dei må ordna skyss sjølv.

born står i baugen på båt

Vik skule ønskjer alle velkommen til kulturettermiddag på Bygdahuset

TORSDAG  07.06.2018

15.30-17.30: Sal av middag (FAU) + kaffi/kaker (7. klasse)

Frå 16.00: Me opnar dørene til storsalen. Utstilling og konkurransen «Kjenner du Ålfjorden, Bjoafjorden, Romsa og Fjelberg?»

18.00 – ca. 19.30:

·       Underhaldning av elevar.

·       Svar på konkurransen

·       Intervju med kommunalsjef og trubadur Nils Erik Eide

·        Minikonsert med J a r E i d & Laffen

Lasse Jarmer, Nils Erik Eide og Leif Kåre Sigmundstad

 

 

Skyss frå Trovåg kl 07:45 og frå Tordalen kl 07:45

No er det snart skuleferie, og den siste skuleveka er det mykje kjekt som skjer på skulen. Det er natursti, orientering, grilling og kos.

Onsdag 21.6. er det orienteringsdag og skulen suttar kl 10:45. Buss sør kl 10:45 og buss nord kl 11:10.  SFO startar når skulen sluttar.

Siste skuledagen, og SFO-dag, er torsdag 22.6. Då sluttar skulen til vanleg tid, kl 13:45. SFO har ope til kl 16:30.

Vik skule ønskjer alle velkommen til kulturettermiddag på Bygdahuset torsdag 23.februar 2017.

Som tidlegare år vert det sal av middag, utstillingar av elevarbeid, konkurranse og anna kjekt. 

Juletre ute med tente lys

No er det alt desember, og førebuingane til julefesten på Bygdahuset er i full gong.

I Kontakten nr 2 - 2016-2017 finn de info om julefesten og foreldra sine oppgåver der, kalender for våren 2017, referat frå samarbeidsutvalet (SU) og mykje anna.

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30