Vik skule og barnehage
Står i baugen (1).JPG

Vik skule ønskjer alle velkommen til kulturettermiddag på Bygdahuset

TORSDAG  07.06.2018

15.30-17.30: Sal av middag (FAU) + kaffi/kaker (7. klasse)

Frå 16.00: Me opnar dørene til storsalen. Utstilling og konkurransen «Kjenner du Ålfjorden, Bjoafjorden, Romsa og Fjelberg?»

18.00 – ca. 19.30:

·       Underhaldning av elevar.

·       Svar på konkurransen

·       Intervju med kommunalsjef og trubadur Nils Erik Eide

·        Minikonsert med J a r E i d & Laffen

Lasse Jarmer, Nils Erik Eide og Leif Kåre Sigmundstad

 

Vikebygd barnehage - Luciatog 2

 

Det er desember og advent, borna på skulen og i barnehagen er i full gong med aktivitetar som har med jul å gjere.

Skulen sin juletrefest finn stad tysdag 19.12. klokka 18:00 - 20:30 på Bygdahuset.

Hugs å levere påmelding!

Skuleborna må stå klare på scenen presis klokka 18:00, så møt opp i god tid.

 

Skyss frå Trovåg kl 07:45 og frå Tordalen kl 07:45

No er det snart skuleferie, og den siste skuleveka er det mykje kjekt som skjer på skulen. Det er natursti, orientering, grilling og kos.

Onsdag 21.6. er det orienteringsdag og skulen suttar kl 10:45. Buss sør kl 10:45 og buss nord kl 11:10.  SFO startar når skulen sluttar.

Siste skuledagen, og SFO-dag, er torsdag 22.6. Då sluttar skulen til vanleg tid, kl 13:45. SFO har ope til kl 16:30.

Vik skule ønskjer alle velkommen til kulturettermiddag på Bygdahuset torsdag 23.februar 2017.

Som tidlegare år vert det sal av middag, utstillingar av elevarbeid, konkurranse og anna kjekt. 

Juletreet er tent ved Vik skule

No er det alt desember, og førebuingane til julefesten på Bygdahuset er i full gong.

I Kontakten nr 2 - 2016-2017 (PDF, 476 kB)finn de info om julefesten og foreldra sine oppgåver der, kalender for våren 2017, referat frå samarbeidsutvalet (SU) og mykje anna.

Første utgåve av Kontakten (PDF, 267 kB) er no send med elevane heim. Der finn du info om litt av kvart nyttig for dette skuleåret.

Her er og eit klipp frå opplæringslova (PDF, 70 kB) om fritak frå akitvitetar mm., KRLE, målformer, permisjon frå opplæringa, og rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring.

Her er ordensreglementet (PDF, 210 kB) for skulane i Vindafjord og for Vik skule (punkt 8.)

For skuleåret 2016-2017 blir det ein del endringar i skuledagen for elevane i 3.-7. klasse.

Etter innføring av 5-dagar skuleveke  har 3. og 4. klasse hatt 5.-7. klasse sin plan og gått heil fredag i skuleåra 14/15 og 15/16. Desse klassane hadde berre hatt 23 undervisningstimar i veka i 1. og 2. klasse og me måtte difor gjere dette for at dei skulle få nok undervisning i skuleløpet sitt. Me har nå tatt igjen det me skal og frå skuleåret 2016-2017 kjem 1.-4. klasse til å ha 25 undervisningstimar i veka. Dei vil då slutte kl. 12.00 på fredagen.

 

For 5.-7. klasse er det frå skuleåret 16/17 innført ein ekstra naturfagstime. Me legge ut denne med 20 min. ekstra på 5.-7. trinn på onsdagen. 5.-7. trinn har også fysisk aktivitet på onsdagen. I ein del av denne tida har 1.-4. klasse eit ekstra langt friminutt midt på dagen, men samla får 5.-7. klasse 30 min. lenger skuledag på onsdagen.

 

Bussen går kl 12.45 på onsdag.  Elevane i 1.-4. klasse som må vente på buss får gratis SFO denne halvtimen.

På fredagen kjem det til å gå buss både kl. 12.00 og kl. 13.45.

 

 

Me var på tur til Ølensvåg og Kvame for å sjå på lam denne våren. Dyr er alltid lika kjekt 

  

 

Dei yngste borna på tur til lavvoen. Spanande med maurtua på vegen. 

 Me traff mange kjekke dyr denne dagen på tur. Hadde med tomatsuppe og brød.

 

Karneval i barnehagen med tog gjennom klasseromma, dans, katta i sekken, eventyr, pølser i brød og gele.

Ein dag med futt og fart og mykje moro! 

Vik barnehage Samane sin dag 3.JPG

 

 

 
 

 Fredag 5.februar markerte me Samane sin dag i barnehagen.

Berit Skartland var hjå oss og fortalte om samane.

Ho hadde med seg mange ting som me fekk sjå og prøva.

Til middag hadde me joikakaker, potet og grønnsaker.

Den veka las me frå bøker som inneheld dette tema.

Vik skule - skiparkering

No har me hatt nokre flotte dagar med kulde og nok snø til borna kan bruke ski og akebrett.

Då har Vik skule vore snar med å leggje om på vekeplanane og har lagt opp til skitimar fleire dagar på rad. Gode naboar og gardbrukarar lar oss få bruke jordene og bakkane deira til skileik og aking.

Farga iskuler.JPG

 

 

 

Barnehagen i Vikebygd har laga flotte islykter med kongler og anna inni. Og iskuler med farge i.

Spanande og fint! 

Borna med gåvene til Ukraina.JPG

Vikebygd barnehage har hatt "motsett" adventkalender. Barna har hatt med seg mykje fint for å senda til Ukraina. Måndag 11. januar kom Vidar Akselsen frå THK på besøk og viste film frå barneheimen i Ukraina. Han tok med seg pakkane våre og dei vart sendt vidare med lastebil på fredag.

Vikebygd barnehage - Nissetur til Joker-butikken 3

Barnehagen har vore på sine årlege besøksturar  til skulen og Joker-butikken no i adventtida. 

 

Me har nissahuer på og går «nissamarsj» på besøk til Joker.

Der går me rundt julatre ute før me får servert boller, brus og godteposar av Rolf.

 

Me  gjekk i tog og song Luciasangen medan me delte ut «lussekattar» til elevane på skulen.

Vikebygd barnehage på julevandring i kyrkja 2015

Her er barnehagen på julevandring i Kyrkja i Vikebygd.

Barna får Juleevangeliet fortalt, og  dei får utdelt roller til stor gleda for barna.

 

Vikebygd Barnehage_2015_11_Løvefest (5).jpg

 

Barnehagen inviterte 1. klasse til «Løvefest» tirsdag 10.11.  Det var song, dans, forteljing og mat.

 

 

 Frå og med skuleåret 2015-2016 er det ved Vik skule vedteke at elevane i 5.-7.klasse skal ha tilbod om gratis leksehjelp.  Dei skal ha tilbod om leksehjelp i 160 minutt kvar veke. Dei får då tilbod om leksehjelp i 8 klokketimar pr. veke i løpet av skuletida si.

Leksehjelp er frivillig og ikkje ein del av grunnopplæringa.

Det blir ikkje leksehjelp for 1.-4. klasse skuleåret 2015-2016.

2015_06_08_på besøk i Haugaland Zoo 1

 Barnehagen var nyleg på besøk i Haugaland Zoo. Det var spanande!

2015_06_På gardsbesøk 3

 Ein dag i mai var barnehagen på gardsbesøk hos Anne og Arne i Ølensvåg. Det var stas å få vera med og stia, gje flaske og merka lam.

Vik skule - båttur på Ålfjorden 2015

Tysdag 19.mai var heile Vik skule på båttur med Bømlo-båten Sea-Cruise.  Turen gjekk til indre del av Ålfjorden og me var innom mellom anna Haraldseidvågen, Erve, Sundfør, Fjon og Våga.

Me gjekk i land på Trovåg Laks og fekk ei god mottaking og ein flott omvisning. Her fekk me og grilla laks og is.

På Røykenes fortalde Narve  Milford om før i tida. Mellom anna om då Austre og Vestre Vikebygd  var ein kommune.

Vik skule - Glatt bakke

I kommunestyremøtet 17.12.2013 blei dette vedtaket gjort:

KS-077/13 VEDTAK:

1. Vindafjord kommune innfører 5-dagars skuleveke for alle trinn frå og med

skuleåret 2014-2015.  Kva dette har å seie for dei ulike klassetrinna ved Vik skule kan du lese meir om her i infobrev om 5-dagars skuleveke. (PDF, 128 kB)

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30

Login for redigering