Vik skule og barnehage

Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) - Vik skule

Ved kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer.

Opplæringsloven seier at: "Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø"

Foreldrerådet vèl eit arbeidsutval. På foreldremøtet om våren vèl foreldra på kvart trinn ein representant til FAU og ein vara. FAU vèl så tre representantar til samarbeidsutvalet - SU. Leiar og nestleiar i FAU skal vere to av representantane.

I FAU er skulen representert ved rektor.

Referat frå møter for FAU ved Vik skule:

2016_08_30 FAU referat oppstartmøte  (PDF, 65 kB)

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30