Vik skule og barnehage

Fakta og kontaktinformasjon

Vik skule og barnehage sitt administrasjonsbygg. - Klikk for stort bilete

 

Vik skule, SFO og barnehage i Vikebygd er organisert som ei eining leia av rektor. Eininga ligg i sentrum av Vikebygd ca 34 km frå Ølen.

Vikebygd barnehage

er ein kommunal barnehage i same eining som skulen, lokalisert i sentrum av Vikebygd. Lokala vart bygd hausten 2008. Me har gode uteomåder og bruker naturen, lavvo og nærområda mykje. 

Barnehagen har to avdelingar, Knøttebu 0-3 år og Trollebu 3-6 år.  

Det er 18 barn her i år.

Den administrative ressursen i barnehagen vert delt mellom rektor og styrar i barnehagen. 

Opningstider: 06:45-16:30

Vik Skule

har 37 elevar i 1.- 7. årstrinn skuleåret 2020-2021

Vik skule og barnehage ligg flott til med skog, sjø og fjell i nærområdet. Her er lavvo i skogen og me driv mykje med uteaktiviteter. På uteområdet har me mellom anna ballbinge, treningsapparatar, akebakke og skogen. Skulen består av eit  triveleg tun med tre bygningar. Bygget frå 2008 inneheld barnehage, administrasjon, rom for tilsette, eitt klasserom og eitt fleirbruksrom. Eitt bygg brukas til musikk, forming, naturfag, fellessamlingar mm, og det eldste bygget frå 80-talet inneheld klasserom og skulebibliotek.

Skuleåret 2020-2021

Skuleruta  - Feriar, planleggingsdagar mm

Skuledagen

Skulen startar kl 08:15 og sluttar mellom kl 12:00 og 13:45 ulike dagar.

Skuledagen
Måndag 08.15-13.00 1.-7 .kl
Tysdag 08.15-13.45 1.-7 .kl
Onsdag

08.15.-12.15

08.15- 12.35

1.-4. kl

5.-7. kl

Torsdag 08.15.-13.45 1.-7. kl
Fredag

08.15.-12.00

08.15.-13.45

1.-4. kl

5.-7. kl

 

Skyss

Om morgonen går bussen frå Trovåg kl. 07.45 og frå Tindeland kl. 07.40. Etter skuletid går bussen nå nordover først kvar dag. Fredag går bussen etter kl 13.45 for alle elevane frå 1.-7. klasse.

SFO har ope kl 06:45 - 08:00 og frå skuleslutt til kl 16:30. SFO held til i eit fleirbruksrom ved sida av 1.-2.klasserommet. Og brukar elles heile uteområdet til skulen.

Her er fakta frå Skoleporten om Vik skule

Her er fakta frå Barnehagefakta om Vik barnehage

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikevegen 1266, 5568 Vikebygd

Telefon: 53 65 57 30 / 53 65 57 32 

Arbeidsrom lærarar: 53 65 57 33   

E-post: vik.skule@vindafjord.kommune.no

 

Rektor/Einingsleiar:  Anne Marte Waage Tveit

Telefon: 53 65 57 30 / 922 41 257  

Assisterande for rektor: 

Anne Brith J. Nesheim, Telefon: 415 16 592

og

Bergfrid Kolltveit, Telefon: 932 90 649

SFO:

Berit R. Skartland

Telefon: 53 65 57 35 / 905 15 628

Vikebygd barnehage:

 

Telefon 53 65 57 39   Mobilnummer.: 915 79 322

Styrar  Anne Byrkja   Telefon: 456 10 931

Pedagogisk leiar Knøttebu: Håvard Lothe
Pedagogisk leiar Trollebu: Andreas Lien  Mobilnummer.: 476 65 715 

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30