Alt om korona i Vindafjord

Smittesituasjonen | Tiltak | Testing | Informasjon

Gå til temaside om koronaviruset

Vik skule og barnehage

Fakta og kontaktinformasjon

Vik skule og barnehage sitt administrasjonsbygg. - Klikk for stort bilete

 

Vik skule, SFO og barnehage i Vikebygd er organisert som ei eining leia av rektor. Eininga ligg i sentrum av Vikebygd ca 34 km frå Ølen.

Vikebygd barnehage er ein kommunal barnehage i same eining som skulen, lokalisert i sentrum av Vikebygd. Me flytta inn i nye lokale hausten 2008.

Barnehagen har ei avdeling. Du finn meir informasjon i vår informasjonsfoldar (PDF, 310 kB)

Det er ca 18 barn i år.

Den administrative ressursen i barnehagen vert delt mellom rektor og pedagogisk leiar i barnehagen. 

Opningstider: 06:45-16:30

Vik Skule har 37 elevar i 1.- 7. årstrinn skuleåret 2020-2021

Vik skule og barnehage ligg flott til med skog, sjø og fjell i nærområdet. Her er lavvo i skogen og me driv mykje med uteaktiviteter. På uteområdet har me mellom anna ballbinge, treningsapparater og skogen.

Skuleåret 2020-2021

Skuleruta  - Feriar, planleggingsdagar mm

Skuledagen

Skulen startar kl 08:15 og sluttar mellom kl 12:00 og 13:45 ulike dagar.

Skuledagen
Måndag 08.15-13.00 1.-7 .kl
Tysdag 08.15-13.45 1.-7 .kl
Onsdag

08.15.-12.15

08.15- 12.35

1.-4. kl

5.-7. kl

Torsdag 08.15.-13.45 1.-7. kl
Fredag

08.15.-12.00

08.15.-13.45

1.-4. kl

5.-7. kl

 

Skyss

Om morgonen går bussen frå Trovåg kl. 07.45 og frå Tindeland kl. 07.40. Etter skuletid går bussen nå nordover først kvar dag. Fredag går bussen etter kl 13.45 for alle elevane frå 1.-7. klasse.

SFO har ope kl 06:45 - 08:00 og frå skuleslutt til kl 16:30. SFO held til i eit fleirbruksrom ved sida av 1.-2.klasserommet. Og brukar elles heile uteområdet til skulen.

Her er fakta frå Skoleporten om Vik skule

Her er fakta frå Barnehagefakta om Vik barnehage

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikevegen 1266, 5568 Vikebygd

Telefon: 53 65 57 30 / 53 65 57 32 

Arbeidsrom lærarar: 53 65 57 33   

E-post: vik.skule@vindafjord.kommune.no

 

Rektor: Anne Marte Waage Tveit

Telefon: 53 65 57 30 / 922 41 257  

Assisterande for rektor: 

Anne Brith J. Nesheim, Telefon: 415 16 592

og

Bergfrid Kolltveit, Telefon: 932 90 649

SFO:

Berit R. Skartland

Telefon: 53 65 57 35 / 905 15 628

Vikebygd barnehage:

Telefon 53 65 57 39   Mobilnr.: 915 79 322

Pedagogisk leiar/Styrar  Anne Byrkja

Telefon: 456 10 931

Pedagogisk leiar: Håvard Lothe 

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30

Anne Marte Waage Tveit
Rektor
Tlf: 53 65 57 30
E-post: Send epost