Vik skule og barnehage

Fakta og kontaktinformasjon

Vik skule og barnehage sitt administrasjonsbygg. - Klikk for stort bilete

 

Vik skule, SFO og barnehage i Vikebygd er organisert som ei eining leia av rektor. Eininga ligg i sentrum av Vikebygd ca 34 km frå Ølen.

Vikebygd barnehage er ein kommunal barnehage i same eining som skulen, lokalisert i sentrum av Vikebygd, 34 km frå Ølen. Me flytta inn i nye lokale hausten 2008.

Barnehagen har ei avdeling: "Regnbogen". Du finn meir informasjon i vår informasjonsfoldar (PDF, 457 kB).

Den administrative ressursen i barnehagen vert delt mellom rektor og pedagogisk leiar i barnehagen. 

Opningstider: 06:45-16:30

 

Vik Skule har 52 elevar i 1. - 7. årstrinn skuleåret 2018-2019

Vik skule og barnehage ligg flott til med skog, sjø og fjell i nærområdet. Her er lavvo i skogen og me driv mykje med uteaktiviteter.

Skuleåret 2018-2019

Skuledagen og skyss (PDF, 72 kB)  - Skulen startar kl 08:15 og sluttar mellom kl 12:00 og 13:45 ulike dagar

Skulerute for 2018-2019 

SFO har ope kl 06:45 - 08:00 og frå skuleslutt til kl 16:30.

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikevegen 1266, 5568 Vikebygd

Telefon: 53 65 57 30 / 53 65 57 32 

Arbeidsrom lærarar: 53 65 57 33   

E-post: vik.skule@vindafjord.kommune.no

 

Rektor: Anne Marte Waage Tveit

Telefon: 53 65 57 30 / 922 41 257  

Assisterande for rektor: 

Anne Brith J. Nesheim, Telefon:  415 16 592

og

Ingrid Sandvik Langelandsvik, Telefon: 952 67 770

 

SFO:

Berit R. Skartland

Telefon: 53 65 57 35 / 905 15 628

 

Vikebygd barnehage:

 

Telefon 53 65 57 39

Pedagogisk leiar:  Anne Byrkja 

Telefon: 456 10 931

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30

Anne Marte Waage Tveit
Rektor
Tlf: 53 65 57 30
E-post: Send epost