Vik skule og barnehage
Vik skule og barnehage - Nyttig
Tittel Publisert Type
Nulltoleranse mot mobbing - Nytt regelverk 1.8.2017

Nytt regelverk mot mobbing frå 1.8.2017

31.08.2017 Filtype
Ordensreglement for Vik skule

25.08.2016 Filtype
Radonmålingar Vik skule og barnehage

28.04.2010 Filtype
Vik skule - Info om 5-dagars skuleveke

10.02.2014 Filtype
Vikebygd Barnehage - Infofoldar 2018-2019

21.09.2017 Filtype
Vikebygd Barnehage - Årsplan 2017-2018

21.09.2017 Filtype

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30