Vik skule og barnehage
Vik skule og barnehage - Nyttig
Tittel Publisert Type
Nulltoleranse mot mobbing - Nytt regelverk 1.8.2017

Nytt regelverk mot mobbing frå 1.8.2017

31.08.2017 Filtype
Ordensreglement for Vik skule

25.08.2016 Filtype
Radonmålingar Vik skule og barnehage

28.04.2010 Filtype
Vik skule - Info om 5-dagars skuleveke

10.02.2014 Filtype
Vik skule - Skuledagen og skyss 2018-2019

Endringar for 3.-7. klasse, start og slutt for skuledagane.

04.04.2016 Filtype
Vikebygd Barnehage - Infofoldar 2018-2019

21.09.2017 Filtype
Årsplan Vikebygd Barnehage 2018-2019

12.11.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30