Vik skule og barnehage

Leksehjelp for elevar på 5.-7. trinn

 

Frå og med skuleåret 2015-2016 er det ved Vik skule  vedteke at elevane i 5.-7.klasse skal ha tilbod om gratis leksehjelp.  Dei skal ha tilbod om leksehjelp i 160 minutt kvar veke. Dei får då tilbod om leksehjelp i 8 klokketimar pr. veke i løpet av skuletida si. 

Leksehjelp er frivillig og ikkje ein del av grunnopplæringa.

 

Det blir ikkje leksehjelp for 1.-4. klasse frå hausten 2015.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30

Login for redigering