Vik skule og barnehage
Vik skule - Kontakten
Tittel Publisert Type
Kontakten nr. 1 - 2018-2019

Trefftid helsesøster, turdag, skuledagen og skysstider, buss, klassekontaktar, personalet sin tlf og e-post, Kalender haust 2018

23.08.2018 Filtype
Kontakten nr. 2 - 2017-2018

Innhald: Juletrefest. Kalender førjulstid. Busstider. Rådsorgana. Referat frå SU 20.09.17. Skyss av elevar. Adventgudstenste. Kalender våren 2018.

07.12.2017 Filtype
Kontakten nr. 3 - 2017-2018

Takk og velkomen, Personalet 2018-2019, skuledagen og skyss, SFO, skulemjølk og frukt, kalender vår 2018, skulestart 2018

21.06.2018 Filtype
Vedlegg til Kontakten nr. 1 - 2016-2017: Klipp frå opplæringslova 2015

Orientering til elevar og foreldre hausten 2016.

26.08.2015 Filtype

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30