Vats skule

Skuletider 4.klasse 2015-16.

 

Ny fag- og timebyteplan (2014)  gjorde  at 1.-4. klasse med ny ordning om  5-dagars skuleveke ikkje fekk det timetalet dei har krav på etter skulelova, så det måtte  innførast ei overgangsordning. Denne varer over 3 år, frå 2014-2017.

Klikk for stort bilete

 Me har valt at overgangsordninga skal gjelda for elevane i 4. klasse, for å skjerma dei minste mot full dag fredag.

Me ser og at det er aukande  faglege krav  som kjem i frå 4. kl og oppover.På denne måten får 4. kl  moglegheit til å få eit ekstra fagleg løft fram mot  5. klasse, og mellomtrinnet.

Vats skule sette opp denne planen for overgangsordninga  dei neste åra:

*Skuleåret 2015-16  går 4. klasse 25/38 veker

 med full fredag, kl 08.15-13.40 (fom 21/8-15-    tom 26/2-16),

og resten av skuleåret går dei frå kl 08.15-10.45.

Det blir anledning til å melda seg på mini-sfo, dersom ein treng det frå mars 2016.

 

*(Skuleåret 2016-17 går 4. klasse 12/38 veker med full fredag.)

Etter dette vil fredagsplanen gjelda for alle elevane i 1.-4. kl. (kl 08.15-10.45)

 

 

 

Kontaktinformasjon

Vats skule
Saudavegen 6957,
5578 Nedre Vats
E-post : vats.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 60