Vats skule

Informasjon til 1.klasse 2015-16

Klikk for stort bilete

 

Generell informasjon til foreldre/føresette med born i 1.klasse skuleåret 2015/16.

 

 

 

 

Skuledagen på Vats skule til hausten vil sjå slik ut for 1.klasse-elevane:

 

 

 

Månd

Tysd

Onsd

Torsd

Fred

Tid

Kl 08.15-13.40

Kl 08.1 5-13.40

Kl 08.15-12.00

Kl 08.15-13.40

Kl 08.15-10.45

           

 

 

 

Det er no bestemt ny ordning når det gjeld leksehjelp frå skuleåret 2015/16:

I Vindafjord kommune skal leksehjelpa  tilbys til elevar frå 3.kl-7.kl.

På Vats skule vil me tilby leksehjelpa frå 3.-6.kl mandag, tysdag og torsdag, kl 13.45-14.25.

 

Skulefritidsordninga  er open frå skuleslutt  (kl 13.40) og til kl 16.30.

Dersom 6 elevar eller fleire ynskjer morgon-sfo, vil dette tilbodet komma i gong.

Dersom du vil  søkja om sfo-plass er søknadsfristen 01.05 i år.

Fyll ut det generelle skjemaet  («Søk sfo-plass») og så vil me ta kontakt for å avtala dei «lokale» tidene på Vats skule.

Det pleier å vera plass til alle som søkjer.  

 

Hugs innskrivingsdagen onsdag 22.april kl 09.00! (sjå tilsendt brev)

 

Kontaktinformasjon

Vats skule
Saudavegen 6957,
5578 Nedre Vats
E-post : vats.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 60