Vats skule

SFO-tider Vats skule

På Vats skule har me desse opningstidene på SFO. Det er IKKJE morgon-SFO dette skuleåret.Klikk for stort bilete

               

 

Mand

Tysd

Onsd

Torsd

 Fred

Før

skuletid

Frå 07.30 – til 08.10

Frå 07.30 - til 08.10

Frå 07.30 - til 08.10

Frå 07.30 - til 08.10

Frå 07.30 - til 08.10

Etter

skuletid

Frå 13.45-

Til 16.30

Frå 13.45-

Til 16.30

Frå 12.05-

16.30

Frå 13.45-

Til 16.30

Frå 10.50-

Til 16.30

                                             

Dersom 6 elevar eller fleire ynskjer morgon-SFO blir dette oppretta.

For å lesa vedtekter og søka plass går du til SFO-knappen under fana: SKULE.

Ferie-SFO held til på Ølen skule og Skjold skule.

 

Kontaktinformasjon

Vats skule
Saudavegen 6957,
5578 Nedre Vats
E-post : vats.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 60