Vakttelefonar

Nasjonale nødnummer


Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Lokale nødnummer


Brannvakt - 24-timars vakt: 489 99 748
Registrering av bålbrenning gjerast i dette skjemaet

Legevakt: 116 117

Vakttelefon drift, vatn og kloakk: 480 99 253

Lensmannen i Vindafjord: 53 76 63 00

Viltnemnd (Erling Lien) - ved påkjørsel av vilt: 53 76 81 30 / 482 58 544

Veterinærvakt: 52 76 12 11

Vakttelefon barnevern for bekymringar og meldingar : 90 24 63 59 (Ope i vekedagar 08:00 - 15:30)

Tøming av septiktank og tett tank: 98 29 83 33 (SJT) eller 52 76 50 50 (HIM på dagtid)

Sist endra 02.03.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering