Vakttelefonar

Nasjonale nødnummer

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113


Lokale nødnummer

Legevakt: 116 117. Kart og meir info, følg lenkja.
Tannlegevakta i Haugesund: 901 29 600

Vakttelefon barnevern: 901 70 591 
Vakta er i beredskap etter ordinær kontortid alle kvardager. I helger og helligdagar er beredskapen tilgjengeleg heile døgnet.

Lensmannen i Vindafjord: 51 89 90 00
Brannvakt: 24-timars vakt: 489 99 748
Felles telefonnummer Haugaland brann og redning - 919 10 111
Brenning av bål skal skje i høve gjeldande reglar og forskriftar. Registrering av bålbrenning må gjerast i dette skjemaet. Ein får ikkje ei tilbakemelding, det er kun ei registrering for branntenesta.

Vakttelefon drift, vatn og kloakk: 480 99 253

Tøming av septiktank og tett tank: 982 98 366 (JTR) eller 52 76 50 50 (HIM på dagtid)

Viltnemnd (Erling Lien) - ved påkjørsel av vilt: 53 76 81 30 / 482 58 544
Veterinærvakt: 52 76 12 11
Smådyrvakta på Haugalandet: 820 90 020

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30