Vaksenopplæringa

 

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Nokon får opplæringa gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

Kveldskurs kan blir arrangert ved behov og etterspurnad.

Neste prøveperiode:

Norskprøve vår er måndag 15. mars til og med fredag 19. mars 2021.

Påmeldingsperiode: måndag 18. januar til og med fredag 22. januar 2021

Du vil få informasjon om dato for delprøven seinast to veker før prøven.

Hald deg oppdatert, les på  nettsida til Kompetanse Norge: Kompetansenorge