Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa arrangerer kveldskurs i norsk for innvandrarar.

Alle som kjem til Noreg etter 1. januar 2012 og som har rett OG plikt (sjå nedanfor), må gjennomføre opplæring i minst 600 timar norsk- og samfunnskunnskap. Dette skjer hovudsakeleg i kommunen der dei bur.