Levande bygder i Vindafjord

Vindafjord kommune har 9 levande bygder med stort engasjement frå innbyggjarane.

Blåbærlyng - Klikk for stort bilete

Ølen - den sentrale tettstaden i kommunen, med kommunesenter.

Ølensvåg - senteret for industri- og entreprenørskap i kommunen.

Bjoa - kulturbygda i kommunen, med rike minne frå fortida.

Vikebygd - ligg idyllisk til ved Ålfjorden.

Skjold - den delen av kommunen som har hatt størst vekst i folketalet.

Vats - frå gamalt av delt i to bygder, med rik historie.

Sandeid - her ligg det interkommunale skianlegget med lysløyper for heilårsbruk.

Vikedal - festivalbygd med lakseelv.

Imsland - har noko av den best bevarte eldre trehusarkitekturen på våre kantar.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30