Jobb i Vindafjord

Både innanfor kommunale tenester og i private bedrifter er det stor sjanse for at du finn noko som passar for deg!

Fagarbeidar i vatn og avlaup - Leif M. Dale. - Klikk for stort bilete

Kommunale tenester

Innanfor felta kommunalteknisk, plan, bygg, landbruk rekrutterer me ingeniørar, planleggarar og fagarbeidarar.

Innanfor felta pleie og omsorg, funksjonshemma, psykiatri, helse, sosial, barnevern rekrutterer me sjukepleiarar, vernepleiarar, barnevernspedagogar, sosionomar og fagarbeidarar.

Innanfor feltet skule rekrutterer me pedagogisk personell og fagarbeidarar/assistentar.

Innanfor feltet barnehage rekrutterer me pedagogisk personell og fagarbeidarar/assistentar.

Sjå Ledige stillingar for å finne noko som passar for deg!

Lærling i kommunen?

 

Private bedrifter

Du har høve til å jobbe innanfor bl.a. desse felta:

 • Elektroinstallasjon, elektroniske komponentar m.m.

 • IKT-relatert verksemd

 • Slakteri

 • Handel og service

 • Verftsindustri 

 • Riving og gjenvinning

 • Ingeniør og arkitekttenester

 • Bygg og snikkarverksemd

 • Røyrleggarfag

 • Betong

 • Bilverkstader og karosseri

 • Fengselsvesen og politi

 • Rekneskap

Oversikt over ledige stillingar finn du og hos lokalavisa GrannarHaugesunds AvisNAV og Finn.no

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30