Følg med i trafikken!

Ni personar har omkome så langt i år på vegane i Rogaland.  Det er ein stor auke i trafikkulukker over heile landet.

Foreløpige tal frå Statens vegvesen viser at 60 personar har omkome på norske veger hittil i år. For første halvår i fjor var tilsvarande tal 31.

Å halda augene på vegen og trafikken er viktig! Mobilbruk og distraksjonar er hovudårsak til om lag 40 prosent av trafikkulykkene.

Følg med i trafikken!