Vågen skule

God sommar!

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Eg vil på vegne av heile personalet ved Vågen skule og SFO få ønskja alle ein god sommar.

Med det same vil eg takka for samarbeidet i året som har gått.

Lukka til på ungdomskulen til alle 7.klassingane våre.

Alle andre ønskjer eg velkomne tilbake til Vågen skule måndag19.08.19 kl. 08.30.

Spesialt velkomne er dei nye 1.klassingane.

Skuleruta for 2019-20 finn de på heimesida til Vindafjord kommune under skule.

 

Mvh

Astrid Førsund

Rektor Vågen skule

53655770 / 47836654

astrid.forsund@vindafjord.kommune.no

Kontaktinformasjon

Vågen skule
Vågshagen 22,
5582 Ølen
E-post : vaagen.skule@vindafjord .kommu..
Telefon
: 53 65 57 70