Vågen skule

Elevråd er samansett av ein representant frå kvar kilasse frå 2.- 7. klasse.

 

 

Leiar i elevråd 2017-18: Anders Løhaugen 

 

Samarbeidsutvalet (SU) er det øvste rådgivande organet på skulen, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Leiar i SU 2017-18: Ida Grønli

Ved kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer.

Leiar FAU 2017-18: Ida Grønli.

Kontaktinformasjon

Vågen skule
Vågshagen 22,
5582 Ølen
E-post : vaagen.skule@vindafjord .kommu..
Telefon
: 53 65 57 70