Vågen barnehage

REDUSERT FORELDREBETALING

 Stortinget har i forskrift endra reglane for foreldrebetaling i barnehagane . Endringane knyter seg til  vedtak  17.04.15 . I tillegg er gjort vedtak om gratis kjernetid for fire og femåringar etter visse kriterier (05.06.15). 

Gå inn på Vindafjord Kommune sine sider for link :)

Kontaktinformasjon

Vågen barnehage
Snørshaugen 16,
5582 Ølensvåg
E-post : sofie.haugland@vindafjord.komm..
Telefon
: 53 65 58 80