Vågen barnehage

Vi er glade for å kunne meddele at vi har starta opp med MY KID. All informasjon ut vil nå gå gjennom dette programmet. Spør dersom du lurer på korleis ein bruker det.

Info link er også tilsendt alle foreldre i februar mail.

Anbefaler alle å bruke det aktiv i kvardagen. :)

 

 

Vi har 2 ganger foreldresamtaler i året. Men dersom behov så ta kontakt. Er det for travelt i kvardagen så sendt ein mail så tar vi kontakt!

Vi ynskjer å vere tilgjengelige for råd og veiledning! :) 

 Stortinget har i forskrift endra reglane for foreldrebetaling i barnehagane . Endringane knyter seg til  vedtak  17.04.15 . I tillegg er gjort vedtak om gratis kjernetid for fire og femåringar etter visse kriterier (05.06.15). 

Gå inn på Vindafjord Kommune sine sider for link :)

Kontaktinformasjon

Vågen barnehage
Snørshaugen 16,
5582 Ølensvåg
E-post : sofie.haugland@vindafjord.komm..
Telefon
: 53 65 58 80