Vågen barnehage

Vågen barnehage - Fakta og kontaktinformasjon

Klikk for stort bilete

Fakta om Vågen barnehage

Vågen barnehage ligg i byggjefeltet i Vågshagen, tett ved skulen. Barnehagen flytta inn i nytt bygg hausten 2009. Barnehagen har tre avdelingar: Sjarmtroll 0-3 år, Bergtroll 3-5 år og Vågstroll 3-6 år.

Det er 49 barn som har plass i barnehagen året 2019-2020.

Barnehagen er kommunal, og har ope måndag til fredag frå kl. 06.45-1630

Barnehagen har eit stort og variert uteområde. Den ligg heilt inntil skog og turmiljø, med tilgang til ein flott lavvo med unike moglegheiter rundt!

Vi er ein "Løvebarnehage". Det betyr at vi har gjennomgått eit opplæringsprogram saman med personal og verktøy ut til barna. Opplæringsprogrammet "Være Saman" har gitt oss eit kompetanseløft for tidlig innsats og implementering av den varme grensesettende vaksenrollen.

Vi øver oss på å "sjå barnet innenfra" og veit at dersom vi kjenner barnet godt nok, gir varme og kjærlighet, da tåler barnet også meir grenser.

Velkomen til oss!

Her er fakta frå Barnehagefakta om Vågen barnehage

Kontaktinformasjon

Styrar: Sofie Haugland

Adresse: 5582 Ølensvåg

Telefon: 53 65 58 80 / 93 40 01 90

Avdelingane:

Sjarmtroll: 53 65 58 81 / 97 96 93 83

Vågstroll: 53 65 58 82 / 90 40 61 81

Bergtroll: 53 65 58 83 / 47 64 54 28

 

Kontakt oss gjerne!

Dagleg kontakt med foreldra er ein viktig del av samarbeidet. Dette er viktig for å formidla beskjedar, og for at borna skal føla seg trygge. 

De er velkomen til å ringa til barnehagen vår når som helst. Ingen spørsmål eller saker er for små! De kan sjølvsagt også ta kontakt med personalet når de er i barnehagen dersom det er noko. Av og til kan det vera vanskeleg å ta opp ting i garderoben, då det ofte er barn eller andre foreldre tilstades. Me kan då trekkje oss ut av garderoben for slike korte samtalar. Viss ikkje er de velkomne til å be om ein samtale. 

Kontaktinformasjon

Vågen barnehage
Snørshaugen 16,
5582 Ølensvåg
E-post : sofie.haugland@vindafjord.komm..
Telefon
: 53 65 58 80