Sosiale tenester

Startlån og tilskot

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Les meir på Husbanken sine nettsider.

Vindafjord kommune har i tillegg vedteke eigne retningslinjer:

Retningslinjer for startlån (PDF, 98 kB),

Retningslinjer for tilskot til utbetring av bustad (PDF, 184 kB),

og Retningslinjer for tilskot til etablering i eigen bustad (PDF, 90 kB)

Søknad skal skje elektronisk fra Husbanken sine nettsider.

Det er kommunen som tek imot søknader.

Har du behov for hjelp til å fylla ut søknad? Ta kontakt med Servicetorget på rådhuset i Ølen.
Tlf. 53 65 65 65.

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord
Rådhusplassen 1 Rådhusplassen 1
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33

Opningstid
: Måndag, tysdag, onsdag og fredag: 10-14. Torsdag: 11-15.