Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Sosiale tenester

Startlån og tilskot

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Les meir på Husbanken sine nettsider.

Vindafjord kommune har i tillegg vedteke eigne retningslinjer:

Retningslinjer for startlån (PDF, 98 kB),

Retningslinjer for tilskot til utbetring av bustad (PDF, 184 kB),

og Retningslinjer for tilskot til etablering i eigen bustad (PDF, 90 kB)

Søknad skal skje elektronisk fra Husbanken sine nettsider.

Det er kommunen som tek imot søknader.

Har du behov for hjelp til å fylla ut søknad? Ta kontakt med Servicetorget på rådhuset i Ølen.
Tlf. 53 65 65 65.

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord- Etne
Rådhusplassen 1
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33 (08:00 - 15:30)

Opningstid
: 12:00 - 14:00