Sosiale tenester

Følgjekort for funksjonshemma

Følgjekort skal gi funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet.

Følgjepersonen til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billett på visse arrangement/aktivitetar som den funksjonshemma deltar på.

Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

Søknaden finn du i søknadssenteret

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30