Sosiale tenester

Brukarstyrt personleg assistent (BPA)

Brukarstyrt Personlig Assistent (BPA) blir gitt til dei som etter kommunen sine vurderingar har rett på det.

Konsesjonsavtale

Kommunen har konsesjonsavtale med følgjande firma som gir tenester etter enkeltvedtak regulert av kommunen:

Aberia Avlastning/BPA

Abri Dialouge AS

Assent AS

Assisitermeg AS

Ditt tiltak AS

HAV AS

Hjemmebest Personlig Assistanse AS

Human Care AS

JAG Assistanse AS

Olivia Assistanse AS

Prima Omsorg AS

Stendi assistanse

Uloba Independent Living Norge AS

Unicare BAB AS

Vanadis Velferd

 

 

Tenestekontoret:

Tenestekontoret i kommunen vurderer dine rettigheter og kan bistå ved val av firma. Betaling for tenesta blir etter kommunen sitt taksthefte i som er regulert av forskrift.

 

Aktuelt lovverk

Rettighet i pasient og brukerrettighetsloven:

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/§2-1d

Kommunes ansvar i kommunehelsetjenesteloven:

 https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-8

Forskrift om betaling:

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1349/§9

 

Søknadsskjema kan hentas på Rådhuset v/Servicetorget, eller via vårt søknadssenter

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30