Sosiale tenester

NAV Vindafjord- Etne

NAV skal gi opplysing, råd og rettleiing på ulike område som kan bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem. Kan NAV ikkje sjølv gi slik hjelp, skal den så vidt mogleg sørge for at andre gjer det. 

Finn tenester og skjema hos NAV

Kvar kommune kan ta stilling til kva kommunale tenester som skal bli utført ved NAV-kontoret.

Rettleiingsplikta til Nav Vindafjord forutset i hovudsak at brukaren sjølv tar kontakt.

Ynskjer du råd og rettleiing, kan du bestille ein time hos ein rettleiar. Dette tilbodet er gratis.

I Vindafjord ligg desse tenestene til NAV:

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord- Etne
Rådhusplassen 1
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33 (08:00 - 15:30)

Opningstid
: 12:00 - 14:00