Sosiale tenester

NAV skal gi opplysing, råd og rettleiing på ulike område som kan bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem. Kan NAV ikkje sjølv gi slik hjelp, skal den så vidt mogleg sørge for at andre gjer det. 

Finn tenester og skjema hos NAV

Personar med særleg behov på grunn av psykisk utviklingshemming og/eller fysisk funksjonshemming kan få tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbod etter individuelle behov.

Målet er å gi eit meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre, etter eigne behov og ressursar, samtidig med ei utvikling av den enkelte sine ressursar.

Kvalifiseringsprogrammet er ein ny moglegheit for deg som:

  • ønsker å kome i arbeid eller aktivitet og vil bruke evner og ressursar på noko nyttig og meiningsfylt
  • treng rettleiing for å finne fram i papirmøller og byråkrati
  • har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å kome i ein slik situasjon
  • har vore i ulike hjelpetiltak tidlegare utan at dette har ført til arbeid eller avklaring
  • har idèar om korleis livet kan bli betre, men er usikker på korleis ein kan få det til
  • kunne tenkt seg ein oversiktleg økonomi med ei fast løn(kvalifiseringsstønad) tilsvarande 2G, pluss bustønad og barnetillegg.

Søknad om deltaking i kvalifiseringsprogrammet (PDF, 66 kB)

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord
Rådhusplassen 1 Rådhusplassen 1
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33

Opningstid
: Måndag, tysdag, onsdag og fredag: 10-14. Torsdag: 11-15.