Skjold skule

Fakta om Skjold skule

Skjold skule - Klikk for stort bileteSkjold skule ligg på Vikaneset, som nabo til Skjold Arena og Skjold barnehage. Dersom du køyrer frå Haugesund, tar du første veg til høgre etter at du har passert kyrkja. Skulen har omlag 300 elevar, frå 1. til 10. klasse.  Skulen blei utvida og renovert våren 2011, og har gode spesialrom og flott uteområde.

Frå skuleåret 2003/2004 har skulen vore felles ungdomsskule for Skjold, Vats og Vik barneskular.

Skulen er bygd i fleire trinn.  Det første var i 1974, då ungdomsskulen vart innført. Før det låg skulen på Liarheia: Liarheim skule, med elevar frå 1. til 7. klasse. Før denne skulen vart bygd på 50-talet, hadde elevane vore fordelte på fem grendeskular: Alendal skule, Eggja skule, Ersland skule, Haugen skule og Langeland skule. Gamle Ersland skule er no skulemuseum, lokalisert til Skjold skule.

1. mars 2018 braut det ut brann på skulen.  Heile administrasjonsavdelinga vart totalskadd, og fleire undervisningsrom vart røyk-og vass-skada.
Undersvisninga på skulen går normalt, med nokre tilpasningar.  Det brannskadde området skal rivast og byggjast opp att og skal etter planen stå ferdig hausten 2020. Dessutan skal mellomtrinnsavdelinga renoverast samtidig. Dette betyr at noko av undervisninga vil foregå på Skjold Arena i denne perioden.

Her er fakta frå Skoleporten om Skjold skule. 

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikanesvegen 4, 5574 Skjold

Telefon: 53 65 57 40  E-post: skjold.skule@vindafjord.kommune.no  

Rektor: Ronny Valdersnes

Telefon: 53 65 57 42 // 472 66 856

SFO leiar: Kjersti Søvik 

Telefon: 53 65 57 40

Kontaktinformasjon

Skjold skule
Vikanesvegen 4,
5574 Skjold
E-post : skjold.skule@vindafjord.kommun..
Telefon
: 53 65 57 40