Skjold barnehage

Skjold barnehage - Fakta og kontaktinformasjon

Skjold barnehage - Solskinnshuset - Klikk for stort bilete

Fakta om Skjold barnehage

Skjold barnehage ligg i nærleiken av Skjold skule og Skjold arena på Vikaneset i Skjold.

Barnehagen har sju avdelingar for barn frå 0 - 6 år. Det er 4 småbarnsavdelinger og 3 storbarnsavdelinger. Alle avdelingane er aldersblanda. 

Her er fakta frå Barnehagefakta om Skjold barnehage

Kontaktinformasjon

Styrar: Anne Grethe Gravdal

Ass styrar: Kirsten Hansen

Adresse: Vikanesvegen 18, 5574 Skjold

Telefon: 53 65 58 73

Telefon avdelingane:

Bukkene Bruse: 458 30 294

Askeladden: 458 30 295

Rødhette: 458 30 293

Marihøna: 948 49 192

Solsikke: 974 60 950

Sommarfugl: 458 32 197

Kvitveis: 482 85 815

Kontaktinformasjon

Skjold barnehage
Vikanesvegen 18,
5574 Skjold
E-post : skjold.barnehage@vindafjord.ko..
Telefon
: 53 65 58 73