Tinglysing av eigedom før nyttår?

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å være tidleg ute! Klikk for stort bilete 

For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innan 29. november. Grunna kommune og regionsreformen som trer i kraft 01.01.2020.

Alle landets kommunar blir ramma av føljande grep:

  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.

Statens kartverk har meir informasjon på sine internettsider:

Anbefaler innsending av saker til tinglysing innen 29. november

Derfor bør meglere og banker planlegge ekstra godt i høst

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30