Til deg på ungdomssteget i 2018

Snødekt eng med morgensol - Klikk for stort bilete

I løpet av våren 2018 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på vitnemål for grunnskulen. I nokre fag kan du ha fått standpunktkarakter tidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar.

Vi har derfor laga denne brosjyren som vi håpar du kan ha nytte av. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre med informasjon retta direkte til dei minoritetsspråklege elevane. Elles vil informasjonen i denne brosjyren også gjelde for minoritetsspråklege elevar.

Med helsing
Fylkesmannen i Rogaland
Sølvi Ona Gjul
Utdanningsdirektør 

Sist endra 15.02.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering