Alt om korona i Vindafjord

Smittesituasjonen | Tiltak | Testing | Informasjon

Gå til temaside om koronaviruset

Støtte til breidbandsutbygging i Vikedalsdalen

Klikk for stort bileteVindafjord kommune har fått 1 950 000,- i støtte til breibandutbygging i Vikedalsdalen.

Regjeringa si tilskotsordning til breidbandsutbygging skal bidra til utbygging av breidband i geografiske områder der det ikkje er kommersielt grunnlag for investeringar. Frå 2016 har kommunen tatt initiativ til å bygge ut breiband i slike område. I første omgang er det prioritert 5 prosjekt. Eit er ferdig utbygd, 2 er under bygging og me har akkurat nå fått innvilga støtte til prosjektet i Vikedalsdalen.

Les meir på Rogaland fylkeskommune sine sider.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30