Stipendstilling for sjukepleiar- og vernepleiarstudentar

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me søkjer:
Sjukepleiar- og vernepleiarstudentar til helgestillingar på 13 - 20% stilling, truleg med distriktets beste stipendordning! Engasjement er ledig frå 01.09.2018. Arbeidsavtale blir skrive for 1 år om gongen, der du forpliktar deg til 9 arbeidshelger i perioden 01. september til 31. mai, samt 5 veker sommarjobb i minimum 75% stilling i perioden juni-august.

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta for både studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Hanne H. Skjold, Ølen omsorgssenter: hanne.hegerland.skjold@vindafjord.kommune.no
Annelin Bauge, Vindafjordtunet: annelin.bauge@vindafjord.kommune.no

Sist endra 27.06.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering