Står du i manntalet?

Val 2015 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røysta ved
Kommunestyre- og fylkestingsvalet  måndag 9. september.

Du kan kontrollera om du står i manntalet i kommunen i manntalslista som er lagt ut i Servicetorget ved Vindafjord rådhus, Ølen, til og med valdagen.

Du kan også ta kontakt med Servicetorget (tlf. 53656565), som kan gi deg svar på om du står i manntalet. 

Dersom du har flytta til ein annan kommune og melding om flytting ikkje er mottatt i folkeregisteret innan 30. juni 2019, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå.
Du kan då velja om du vil røysta på valdagen i den kommunen du har flytta frå, eller om du vil førehandsrøysta i den kommunen du har flytta til. Informasjon om førehandsrøystinga vert kunngjort seinare.

Dersom du vil senda inn krav om retting av feil eller klage, må dette gjerast skriftleg og med  grunngiving til Vindafjord valstyre, Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Vindafjord valstyre

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30