Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Skriv til elevar/føresette

Kommunevåpen - Klikk for stort bileteKommunevåpen Dag Smemo  

Helsestasjonen

Helsestasjonen vil ha eit svært begrensa tilbod dei næraste 14 dagane.

Me avlyser:

  • Alle gruppekonsultasjonar (barselgruppe 4 veker, 4 mnd, 10 mnd)
  • 8 mnd konsultasjon
  • 2,3 år konsultasjon
  • 4 år konsultasjon
  • Legekonsultasjonar
  • Open helsestasjon (torsd. 13-15)
  • Helsestasjon for ungdom 

Me vil prioritere:

  • Oppfølging av nyfødde, heimebesøk.
  • Vaksinering av barnevaksinasjonsprogrammet
  • Nødvendige konsultasjonar i svangerskapsomsorgen

Me vil tilby telefonkonsultasjonar: tlf: 53 65 55 60

Dette gjeld til annan informasjon blir gitt.

 

Skulehelsetenesta

Skriv frå skulehelsetenesta til alle elevar.På grunn av situasjonen med Corona-utbrotet, og at alle skulane er stengt i Vindafjord, er tilbod frå skulehelsetenesta svært redusert. Alle samtalar, møter og vaksinasjonar går ut inntil vidare. Me som arbeidar i skulehelsetenesta er på jobb og er moglege å få kontakt med på telefon. Viss elevar treng samtale kan dei ringe tlf: 488 90 928 som er telefonnummeret direkte til fagansvarleg helsesjukepleiar for skulehelsetenesta, Liv Eidhammer Mangrud. Ho formidlar vidare til andre tilsette ved behov.

Ølen vidaregåande skule og Lundeneset.

Det same gjeld for skulehelsetjenesta ved desse skulane. Kontaktperson for dei vidaregåande skulane er helsesjukepleiar Hilde Bjerkreim: tlf 53 65 55 60/995 70 969

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30