Skjold vassverk

Bilete teke i Skjold 2013 - Klikk for stort bilete

Vindafjord kommune har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) om løyve til auka uttak av drikkevatn til Skjold vassverk frå Holmavatn.

 

Søknaden kan hentast ned frå NVE sine nettsider:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=6233&type=V-1

 

Søknaden ligg også til gjennomsyn på teknisk bygg, Østbøvegen 2, Sandeid

 

Frist for evt merknader er sett til 01.07.-18.

 

Merknader kan sendast:

 

Vindafjord kommune

Rådhusplassen 1

5580 Ølen.

 

Sist endra 23.05.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering