Sentrumsanalyse for Skjold - spørjeundersøking

Bilete av hovudvegen i Skjold.  - Klikk for stort bilete

Vindafjord kommune gjennomfører for tida ein bustadanalyse. Som del av denne skal det lagast ein sentrumsanalyse for bygda Skjold.

Gjennom denne undersøkinga er du invitert til å koma med innspel og synspunkt på ulike problemstillingar knytt til den vidare utviklinga av Skjold. Svara i undersøkinga skal nyttast i vidare arbeid med kommuneplanen.

Målgruppa for undersøkinga er innbyggjarar og næringsdrivande i Skjold.

 

Undersøkinga finn du her:

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=760211X185353558X26277

 

Det tek om lag 5-10 minutt å svara på undersøkinga.

Alle svar blir anonymisert.

 

Takk for at du vil bidra!

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30