Rådmann i Vindafjord kommune - Offentleg søkjarliste

Ordførar Ole Johan Vierdal vil med dette gjera kjent den offentlege søkjarliste for stillinga som Rådmann i Vindafjord kommune.

Akthar Chaudhry, seniorrådgjevar, 56 år, Stord.

Anne Erdal, kommunalsjef økonomi, 53 år, Odda.

Eva Slyngstad, dagleg leiar/rektor, 55 år, Oslo.

Frank Westad, leiar PS tekniske tenester, 55 år, Stavanger.

Gunn Haraldseid, førstelektor/prosjektleiar, 56 år, Vindafjord.

Ingeborg Skjølingstad, administrasjonsleiar, 40 år, Haugesund.

Jon Bjørnar Monstad, seksjonsleiar, 42 år, Stavanger.

Kristin Helle, Personal- og organisasjonssjef, 54 år, Vindafjord.

Laurits Thomas Rasmussen, records manager, 36 år, Viborg, Danmark.

Yngve Folven Bergesen, underdirektør, 37 år, Haugesund.

Kvinne, dagleg leiar, 49 år, Haugesund

 

Publisert av Mali Smemo Hjemdal. Sist endra 24.01.2018

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering