Ole Olsen Hauge og hustrus legat 2019

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete

Legatsmidlar kan søkjast av personar og huslydar med vanskeleg økonomi, og ungdom under utdanning (etter vidaregåande skule). Søkjar må vera busett i bygda Haugsgjerdet eller Ølen sokn.

ved å veda deg til servicetorget på rådhuset, Ølen

Berre søknader på dette søknadsskjema og med kopi av SKATTEOPPGJER 2018 vil bli handsama.
Det er ikkje tilstrekkeleg med utkast til skattemelding.

Søknaden skal sendast til Soknepresten i Ølen, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen innan 1. des. 2019.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30