Nye bygdebøker er no trykt opp

Klikk for stort bilete

«Heimar og folk i Vikebygd» er no trykt opp.
(skreven av Per Ivar Tautra, Kari G. Hempel og Arne Langhelle)

«Heimar og folk i Vikebygd»

er ei nyskriven busetnadssoge i to band for «Perlå ved Ålfjorden», Austre Vikebygd.
Det første bandet dekkjer Midtbygda, gardsnummer 324-333. I tillegg er soga om kyrkjene i bygda tatt med i dette bandet.

Det andre bandet dekkjer grendene Nordabygda(gardsnummer 319-323), Sørabygda(gardsnummer 334-338) og Bjordal(gardsnummer 339-340).
 

Bøkene er laga på oppdrag frå Vindafjord kommune, og Universitet i Stavanger har hatt ansvaret for utarbeidinga av verket. Bøkene kostar samla 999 kroner, og ein må kjøpe begge banda samla.

Tinging og levering: www.fagbokforlaget.no/vikebygd.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30