Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Ny lovpålagd eigedomsskattetaksering i Vindafjord kommune i 2019

Klikk for stort bileteI forbindelse med at kommunestyret i møte 18.12.2018 vedtok budsjett for perioden 2019-2021, blei det bestemt at det skal gjennomførast ei ny allmenn eigedomsskattetaksering i Vindafjord kommune gjeldande frå 2020. Dette fordi dei eigedomsskattetakstane me no har, er for gamle etter lova § 8 A-3 (2).

Det betyr at i løpet av hausten og vinteren 2019 skal alle eigedomar takserast av kommunen, bortsett frå dei bustadseigedomane som har Formuesgrunnlag frå Skatteetaten.  

Eigarane av dei eigedomane som skal takserast, vil få eit brev frå kommunen om dette. Der det blir gitt informasjon om synfaring på eigedomen og når dette vil skje.

Les meir om dette på https://www.vindafjord.kommune.no/bustad-eigedom/eigedomsskatt/

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30