Morgon-SFO

Vik skule og barnehage - Klikk for stort bilete

 I tillegg til dei andre SFO-pakkane har ein nå utarbeidd ein eigen pakke for morgon-SFO.

Før har dette tilbodet kun vore mogleg å tinga i tilknyting til ein "pakke", medan dette nå kan tingast åleine.

Det må vera minst fem påmeldte for at skulane skal kunna opprette eit slikt tilbod.

Ein gjer merksam på at SFO-tilbodet/-strukturen skal handsamast politisk hausten 2018, og at det i forkant av denne vil kome ei brukarundersøking. Det blir og høyring på skulenivå for nytt tilbod/struktur.

Generell informasjon om tilbodet og prisar for SFO i Vindafjord kommune.

Sist endra 07.05.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering