Markering av frigjerings- og veterandagen 8. mai 2018

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete

Regjeringa vil også i 2018 tildela Regjeringa sin minnemedalje for innsats under andre verdskrig.
Kommunane har fått i oppdrag å informera innbyggjarar som i medhald av kriteriene bør tildelast minnemedaljen.

Regjeringa har eit mål om at 8. mai skal vera ein dag for markering av både veteranane frå andre verdskrig og nyare operasjonar. I 2018 vil det vera spesielt fokus på veteranar frå den norske UNIFIL-kontingenten til Libanon (1978-1998).  

Ordføraren ber veteranar frå andre verdskrig eller om nokon kjenner til slike veteranar, om å gi beskjed til servicetorget på tlf. 53656565 seinast innan 24. mars. Det same gjeld veteranar frå nyare operasjonar som nemnt ovanfor.

Ole Johan Vierdal
ordførar    

Sist endra 12.03.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering