Manglande valkort?

Val 2015 - Klikk for stort bilete

Har du ikkje fått tilsendt valkort i posten?

Grunnen kan vera at Folkeregisteret har feil adresse på deg. Vindafjord kommune får i retur ein del valkort på personar som posten opplyser er "ukjent" eller ”flyttet”.

Valkortet gir informasjon om opningstid og om kva vallokale du skal bruka på valdagen.

Du kan ta kontakt med Servicetorget tlf. 53 65 65 65 for å sjekka om ditt valkort er i bunka blant dei returnerte. I så fall kan me få sendt valkortet ut til deg.

Me gjer merksam på at valkort ikkje er nødvendig for å få røysta.

Informasjon om valet er i tillegg til på kommunen si heimeside også å finna på valg.no og valglokaler.no

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30