Invitasjon til arbeidsøkt- workshop om Ølen

Klikk for stort bilete

Som pilotkommune i tettstadprosjektet er det Ølen sin tur til å invitere til nettverkssamling. Det er nå det skjer i Ølen og vi vil at flest mogleg skal vere med å bidra til at utviklinga blir til det beste for Ølen.

Dette er ei nettverkssamling over to dagar der målgruppa er pilotkommunene og involverte aktørar i tettstadsprosjektet.
I samband med denne samlinga arrangerast det ein arbeidsøkt (workshop) i kulturhuset 27. september frå kl.16.00 - 18.30.

Det vil vere gruppearbeid med fokus på å komme fram til gode løysingar for 3 hovudutfordringar i Ølen i dag.
Vi ønskjer alle som har ei meining om Ølen til å komme å vere med. Møt opp, du treng ikkje melde deg på workshop på førehand.

For fullstendig informasjon om samlinga, sjå link:
http://www.rogfk.no/Arrangementer/Nettverkssamling-for-stedsutvikling2

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30