Høyring: Endring av minstearealet for hjort

Kommunen har vedtatt å legge ut til høyring:

  • framlegg om nedsetting av minstearealet for hjort til 500 dekar teljande areal i heile kommunen
  • framlegg om endring av forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt i Vindafjord kommune

Saksdokument:

Innspel sendast skriftleg på e-post gitte.halvorsen@vindafjord.kommune.no eller med brev til Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.
Høyringsfrist: 25. februar 2019.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30