Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Gravferd

Ved dødsfall skal gravferdsbyrå kontaktast. Dei syter for vidare kommunikasjon med prest og kyrkje.

GravplassKyrkjegarden i Vats - Klikk for stort bilete

Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass. Personar med bustad utanfor kommunen kan få gravplass etter løyve frå Vindafjord kyrkjeleg fellesråd.

Festeavgifta er for tida på kr. 100 pr. grav pr. år. Det vert kravd avgift for 10 år om gongen.

Fredningstida for gravplass er 20 år. Er grava meir enn 60 år gamal, skal det søkjast til Vindafjord kyrkjeleg fellesråd for utviding av festetida.

 

Gravferdsstønad

Det kan bli tildelt gravferdsstønad viss den døde var medlem av folketrygda. Stønaden er behovsprøvd. Meir informasjon finn du på heimesidene til NAV.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Kyrkjeverje
Tlf: 53 65 57 93
E-post: Send epost