Forbod mot open brenning - oppheva

Kaffe på bålet - Klikk for stort bilete


31.7.18: Brannsjefen opphevar bålforbod
 

Haugaland brann og redning iks opphevar totalforbodet for bål i dei kommunar iks`et dekker.

Opphevinga gjeld og for skytebanar.

Brannvesenet vil likevel påpeika at det generelle bålforbodet gjeld i hele landet.
I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tida og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbod frå 15. april til 15. september der det er forbod mot å tenne opp bål og grill i, eller i nærleiken av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, viss du søker om dette. Vindafjord - skjema. 

Stranden vil oftast regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbodet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse frå kommunen.

Sjølv om det er generelt bålforbod har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikkje kan føre til brann.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbodet kan man straffast med bot eller fengsel.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenn bål som har ansvaret for brannsikkerheiten.
  • Det bør vera ein vaksen, edru person som er ansvarleg for bålet.
  • Bålet må vera i god avstand frå bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikkje lov å brenna bål på svaberg.
  • Bålet må ikkje vera større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.
  • Ha eigna slokkemidlar lett tilgjengeleg.
  • Det er forbode å brenna plast, bygningsmaterial og anna boss.
  • Når du forlet bålplassen skal bålet vera heilt slukka.


3.7.18: Brannsjefen legg ned bålforbod i heile kommunen.

Brannsjefen legg ned forbod mot open eld i Vindafjord kommune. Forbodet gjeld frå 3. juli og inntil ny melding vert gitt. Ta kontakt med brannvakta på telefon 48 999 748 om du har spørsmål.

Skriv om bålforbod frå Dag Botnen, brannsjef i Haugaland brann og redning IKS. (PDF, 345 kB)
 

   
   
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30