Eigedomsskatt 2017

Komunevåpen - Klikk for stort bilete

Eigedomsskatteliste (PDF, 2 MB) for året 2017 vert i veke 9 lagt ut til offentleg ettersyn

Den skal vera tilgjengeleg i 3 veker.
 

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivne eigedomsskatten, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.
Klage på taksten må setjast fram skriftleg og underteiknast. Klagefrist er 31.03. 2017.
 

Eigedomsskatteliste ligg også ute i papirform ved rådhuset.
 

I samband med budsjettet for 2017, sak 094/16 vedtok Kommunestyret fylgjande:
Eigedomsskatten vert auka frå 2 til 3 promille av takstgrunnlaget på bustad- og fritidseigedomar.
Eigedomsskatten for øvrige eigedomar er som før, 7 promille. 
Fritak for nye bustadeigedomar utgår for ALLE eigedomar frå 01.01.2017.

 

Ta kontakt med om du har spørsmål: eigedomsskatt@vindafjord.kommune.no
 

 

Sist endra 07.03.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering