Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 og Taksthefte for kommunale varer og tenester i 2019

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete

Formannskapet sitt forslag til ovannemnde er utlagt til gjennomsyn i tida frå 04.12.18 til og med 17.12.18
Du finn også dokumenta i papirform på servicetorget, rådhuset

Dersom det er spørsmål til budsjettforslaget, ta kontakt med servicetorget på tlf. 53656565 for avtale.

Ølen, 04.desember, 2018
Ole Johan Vierdal
ordførar

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30