I juni starta biologar frå Miljøfaglig Utredning AS og Ecofact Sørvest å kartleggja naturtypar i Rogaland. Miljøfagleg Utredning vil kartlegge landskapsvernområda Synesvarden og Jærstrendene, medan Ecofact vil kartlegge naturtypar i utvalde område i fylket. I Vindafjord er området kring Gjerdesdalsvatnet valt ut for kartlegging. Meir info finn du her.

Fagarbeidar i vatn og avlaup - Leif M. Dale.

Vatningsforbodet i Vikedal, Vats og Skjold gjeld ikkje lenger.

 

 

 

Ut på tur i Vindafjord 2018

Alle turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2018 er nå tilgjengelege og har bok med kodeord på plass ved turmålet.

Kommunevåpen

Kommunestyret har i møte den 19.12.2017 vedteke ei kontorjustering av eigedomsskattegrunnlaget  på fast eigedom i Vindafjord kommune med verknad frå 01.01.2018 med 3,5 %, jf eigedomsskattelova  § 8 A-4 (1). 

 

Sjoargata, Ølen

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Kommunevåpen

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Rome

Vindafjord kommune tilbyr i vår eit rikhaldig arrangementstilbod under fellestittelen
«Den kulturelle spaserstokken».

Vikebygd kyrkje

 

Vikebygd har hatt ei lang rekke kyrkjer. Den eksisterande kyrkja er den femte i rekka, og vart vigsla 23. september 1937.

No startar badinga !  

Følg med på Det skjer i Vindafjord.

Har du melding om arrangement du ønskjer å få inn i kalenderen? Send ein e-post til servicetorget@vindafjord.kommune.no, så legg me han ut!

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30