Nytt eksemplar av Vindafjordbruket er nå tilgjengeleg.

Barnehagejente

 

 

 

Søknadsskjema til SFO er nå OK igjen. På grunn av trøbbelet dei siste dagane, har me nå satt søknadssfristen til 15. mars 2019. 

 

 

 

Eit prøveprosjekt frå Vindafjord kommune og Joker Vikebygd

Treng du hjelp til matinnkjøp? Eller er du ansvarleg for å kjøpa inn mat for andre?
Då kan handlebussen vera eit godt tilbod for deg!

Hjelp! Det brenn! Ka ska me gjer (eller ka sko me ha gjort…)?

Visste du at det brenn mest i landbruket i oktober og i mars? Visste du at flest branner i landbruket skjer på natta? Me spør: "Kvifor er det slik?"

 

 

«Heimar og folk i Vikebygd» er no trykt opp.
(skreven av Per Ivar Tautra, Kari G. Hempel og Arne Langhelle)

Sjoargata, Ølen

Drift av veglys på kommunale vegar er Vindafjord kommune sitt ansvar.  Statens vegvesen driftar veglys på fylkesvegar og E134. Haugaland Kraft vedlikeheld for både Vindafjord kommune og Statens vegvesen. 

Illustrasjonsbilete

 

Det vert bading for eldre og funksjonshemma i bassenget ved Ølen skule
kvar onsdag frå kl. 16.00 - 17.00 med oppstart onsdag 24. oktober.

Pris pr. gong kr 50.

Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord

Hausten er her, og med den kjem influensaen.
Nytt av året er at vaksinekontoret i Vindafjord tilbyr drop in for vaksinering frå
1. november 2018 - 1. januar 2019.

Stad:
Vaksinekontoret ved Vindafjord helsestasjon på Rådhuset i Ølen.

Tid:
Tirsdagar  08.30-16.30
Onsdagar 08.30-15.00
Torsdagar 08.30-15.00

Pris: kr 200,- Me har VIPPS og bankterminal

Som pilotkommune i tettstadprosjektet er det Ølen sin tur til å invitere til nettverkssamling. Det er nå det skjer i Ølen og vi vil at flest mogleg skal vere med å bidra til at utviklinga blir til det beste for Ølen.

 

 

Kommunevåpen

Vindafjord kommune har oppretta ei ny stilling som skal føre tilsyn med private avløpsanlegg, og handsama søknader om utsleppsløyve av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter. Dette er ei prosjektstilling som starta opp 1. mai 2018 og som i første omgang skal vare ut 2020.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30