Val 2015

Dei endelige valresultata finn du på valgresultat.no 

I forbindelse med at kommunestyret i møte 18.12.2018 vedtok budsjett for perioden 2019-2021, blei det bestemt at det skal gjennomførast ei ny allmenn eigedomsskattetaksering i Vindafjord kommune gjeldande frå 2020. Dette fordi dei eigedomsskattetakstane me no har, er for gamle etter lova § 8 A-3 (2).

Val 2015

 

 

 

 

 


Vallister og valprogram for samtlege som stiller liste til kommunestyrevalet i Vindafjord vil verta utsendt samla i ein «valkonvolutt» til husstandane i kommunen.

Konvolutten skal vera i postkassane i veke 33, dvs. frå måndag 12. august.

 

I tillegg ligg det i konvolutten informasjon om opningstider og røystelokale på valdagen, som er måndag 9. september. Vidare vert det informert om kvar førehandsrøysting går føre seg.

 

Dette til orientering.

 

Vindafjord valstyre

 

Natt til måndag 22. juli brann fleirbruksanlegget Vindafjordhallen heilt ned til grunnen.

I ein ny rapport om verdiskapinga i landbruket og landbruksbasert verksemd i Rogaland, har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) berekna verdiskapinga frå jordbruket til å vere om lag 3 milliardar kr for 2017. Det er 2,4 prosent meir enn i 2014, rekna som bruttoprodukt. Det er Rogaland bondelag som har bestilt ny rapport frå NIBIO.

 

Du finn resten av rapporten frå NIBIO her.

I regi av attraktivitetsprosjektet Vakre Vindafjord blir prøveprosjektet med Handlebuss også realisert i Imsland.

 

 

 

 

 

Ut på tur i Vindafjord 2019 er no klare med 9 turar og med varierte turmål. Der er også 6 lettare turar som er tilrettelagde for  barnevogner, sykkel og rullestolbrukarar.

Barnehagejente

 

 

 

Søknadsskjema til SFO er nå OK igjen. På grunn av trøbbelet dei siste dagane, har me nå satt søknadssfristen til 15. mars 2019. 

 

 

 

Eit prøveprosjekt frå Vindafjord kommune og Joker Vikebygd

Treng du hjelp til matinnkjøp? Eller er du ansvarleg for å kjøpa inn mat for andre?
Då kan handlebussen vera eit godt tilbod for deg!

Hjelp! Det brenn! Ka ska me gjer (eller ka sko me ha gjort…)?

Visste du at det brenn mest i landbruket i oktober og i mars? Visste du at flest branner i landbruket skjer på natta? Me spør: "Kvifor er det slik?"

 

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30