Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

 Nytt eksemplar av Vindafjordbruket er nå tilgjengeleg.

Barnehagebarn leker

Hovudopptak til barnehageåret 2020-2021
kommunal og privat barnehage i Vindafjord kommune
Oppstart  15. august 2020 (1.august i Ølensjøen FUS barnehage)

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å være tidleg ute!  

Kyr
    

 

 

 

 

 

Nettverksmøte 31.oktober

Hvordan kan vi med FNs bærekraftsmål i bakhodet, løfte landbruket til å bli mer innovative, nyskapende og sikre økt verdiskaping? Med sitt arrangement i Tysværtunet i Nyskapingsuka håper vi å se felles muligheter, bli inspirert, og få til en dialog rundt det å tenke nytt innenfor landbruket.

Landbruket er i omstilling, rekruttering er en utfordring, og man må tenke alternativt, smartere, se muligheter, og bygge det gode omdømmet. For landbruket er en viktig del av samfunnet, og nå håper vi at vi kan forene krefter lokalt for å løfte frem morgendagens landbruk på Haugalandet

Påmelding

  

Gut hoppar i sjøen

Onsdag 16. oktober vert det oppstart i bassenget ved Ølen skule. Kvar onsdag frå kl.16.00 -17.00.
Pris pr. gong kr 50.

Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord

 

Val 2015

Dei endelige valresultata finn du på valgresultat.no 

I forbindelse med at kommunestyret i møte 18.12.2018 vedtok budsjett for perioden 2019-2021, blei det bestemt at det skal gjennomførast ei ny allmenn eigedomsskattetaksering i Vindafjord kommune gjeldande frå 2020. Dette fordi dei eigedomsskattetakstane me no har, er for gamle etter lova § 8 A-3 (2).

Val 2015

 

 

 

 

 


Vallister og valprogram for samtlege som stiller liste til kommunestyrevalet i Vindafjord vil verta utsendt samla i ein «valkonvolutt» til husstandane i kommunen.

Konvolutten skal vera i postkassane i veke 33, dvs. frå måndag 12. august.

 

I tillegg ligg det i konvolutten informasjon om opningstider og røystelokale på valdagen, som er måndag 9. september. Vidare vert det informert om kvar førehandsrøysting går føre seg.

 

Dette til orientering.

 

Vindafjord valstyre

 

Natt til måndag 22. juli brann fleirbruksanlegget Vindafjordhallen heilt ned til grunnen.

I ein ny rapport om verdiskapinga i landbruket og landbruksbasert verksemd i Rogaland, har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) berekna verdiskapinga frå jordbruket til å vere om lag 3 milliardar kr for 2017. Det er 2,4 prosent meir enn i 2014, rekna som bruttoprodukt. Det er Rogaland bondelag som har bestilt ny rapport frå NIBIO.

 

Du finn resten av rapporten frå NIBIO her.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30